आर.यू.एम.एस. - रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि.

नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य (भारत) - 2022